Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο.