Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 21, Τρυπιώτης – Κέντρο πόλης», που αφορά την ανάπλαση των οδών Αγίας Ελένης (τμήμα), Μπουμπουλίνας (τμήμα), Ήρας (τμήμα), Άννης Κομνηνής (τμήμα), Κρήτης (τμήμα), Ηλέκτρας, Μέδοντος, Ανδροκλέους (τμήμα), Αλκαίου και Θεοκρίτου, οι οποίο βρίσκονται μεταξύ της Λεωφόρου Στασίνου και της οδού Στασάνδρου στην ενορία Τρυπιώτη.