Οδικές εργασίες στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας διεξάγει το Τμήμα Δημοσίων Έργων.