Αναλυτικές εκθέσεις αναφορικά με την ευθυγράμμιση της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας με το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες αξιολογείται η δυνατότητα των τριών χωρών να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν