Το «Silver Award – Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας με βάση την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, απέσπασε το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού στα Cyprus Education Leaders Awards 2022.