Την πλήρη στήριξη του Υφυπουργείου Καινοτομίας στις προσπάθειες του Δήμου Λεμεσού για ψηφιακή μετάβαση, στο πλαίσιο συμμετοχής στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, μέχρι το 2030, εξέφρασε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  Φίλιππος Χατζηζαχαρία.