Τον τερματισμό πολιτικών και πρακτικών που θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό μιας αμφιλεγόμενης ανάπτυξης, καλεί τη νέα Κυβέρνηση η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου, με αφορμή την Ώρα της Γης, εκφράζοντας παράλληλα την ανάγκη για συντονισμένη δράση από τα περιβαλλοντικά κινήματα και άλλους οργανωμένους φορείς για άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση για ανακοπή του φαινομένων των κλιματικών αλλαγών.