Ο τομέας των ακινήτων είναι «από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας» και δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τις επικρατούσες συνθήκες και τα γεγονότα, σε διεθνές επίπεδο, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σημείωσε, ωστόσο, πως «τα στοιχεία καταδεικνύουν πως οι επενδύσεις στα ακίνητα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχουν μια σταθερή αυξητική πορεία, η οποία συνεχίζεται και μέσα στο 2023».