Στον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI) θα προσφύγει η Ελεγκτική Υπηρεσία σχετικά με μη υποβολή από Υπουργείο Αμυνας και ΓΕΕΦ ζητηθέντων στοιχείων για τους κληρωτούς στρατιώτες / αξιωματικούς που υπηρετούν στα γραφεία του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ.