Η ανάπτυξη εργαλείων και δράσεων κατά της παραπληροφόρησης σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα αποτελεί τον κύριο στόχο του ερευνητικού προγράμματος Mediterranean Digital Media Observatory (MedDMO), το οποίο παρουσιάστηκε την Τετάρτη από το Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.