Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας εξετάστηκαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που οργάνωσε ο Ροταριανός ‘Όμιλος Λευκωσίας – Λευκοθέα με ομιλητές τους Γιώργο Θεοχαρίδη, πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Τάκη Κληρίδη, πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) και Μιχάλη Περσιάνη, πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.