Θέματα που αφορούν τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, την υψηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, την έλλειψη προσωπικού, αλλά και την έκδοση διαφόρων αδειών απασχόλησαν την συνάντηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου (ΣΙΚΑΠ) με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου Κυριάκο Χατζηγιάννη.