Η διατήρηση και η εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια αποτελεί στρατηγικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Άννα Κουκκίδη Προκοπίου.