Με στόχο την καλλιέργεια και ανάδειξη της έρευνας στην κυπριακή κοινωνία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το Φεστιβάλ Επιστήμης «sCYence Fair 2023», στο οποίο συμμετείχαν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Το μεγαλύτερο επιστημονικό δρώμενο της Κύπρου συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.