Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Συμμετέχει στο Πρόγραμμα VERDI

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό Πρόγραμμα VERDI, ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας «ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ» στον ευάλωτο πληθυσμό, όπως τις έγκυες γυναίκες, παιδιά και άλλους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου στοχεύοντας στην έρευνα που αφορά νέες παραλλαγές του SARS-CoV-2, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται και στην υποστήριξη του πλαισίου Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης για μελλοντικές επιδημίες, αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση σχετικά με την πανδημία COVID-19 και πιο πρόσφατα με την επιδημία της mpox. Το Επιστημονικό Δίκτυο VERDI διεξάγει ένα ευρύ φάσμα μελετών παρακολούθησης πληθυσμών (κοόρτης), συμπεριλαμβανομένων μεγάλης κλίμακας μελέτες κοόρτης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία για τη διενέργεια ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και χρήση προγνωστικής μοντελοποίησης για τις παραλλαγές SARS-CoV-2 και mpox από διαφορετικές πηγές δεδομένων. Η κοινοπραξία VERDI αποτελείται από 28 κέντρα αριστείας στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική, την Καραϊβική, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και το Ίδρυμα Penta (Ιταλία), με κοινό επιστημονικό συντονισμό μεταξύ του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και του University College London (UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Κοινοπραξία συνεργάζεται στενά με άλλα ερευνητικά έργα και ομάδες εργασίας έναντι της COVID και της mpox συμβάλλοντας στη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των ερευνών σε επίπεδο ΕΕ και όχι μόνο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπείται από μια ομάδα Επιστημόνων με επικεφαλή την Δρ. Ζωή Δωροθέα Πανά, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, με ενδιαφέρον στην Επιδημιολογία Νοσοκομείου, στον Έλεγχο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Επιστασίας.

Link: https://verdiproject.org/the-project/