Αυτό που απαιτείται να γίνει, είναι να εκσυγχρονιστούν οι ήδη υπάρχουσες πολιτικές για τον προσφυγικό κόσμο και να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική συζήτηση για την απώλεια χρήσης, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου μετά από συνάντηση με τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, την Ένωση Εκτοπισθέντων Κοινοτήτων και την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων.