Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία για την καταβολή χρηματοδότησης πέραν των €70 εκ. για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, σχεδόν διπλασιάζοντας το κονδύλι δύο προηγούμενων προκηρύξεων λόγω υψηλού ενδιαφέροντος.