Σχέδιο δράσης με τίτλο «Σύγχρονη επαγγελματική ανάπτυξη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων.