Πρόεδρος της Ομάδας Ρυθμιστών Ευρώπης και Μεσογείου για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (European Mediterranean Regulators Group - EMERG) για το έτος 2024 εξελέγη ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών Πέτρος Γαλίδης.