Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος δήλωσε σήμερα ότι η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά αποτελεί πρόκληση για την Κυβέρνηση, δεδομένης της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τους μέχρι το 2025.