Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Κορυφής Γυναικών Πολιτικών Ηγετών στις 7 και 8 Ιουνίου. Η κ. Χαραλαμπίδου είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.