Τρεις νέες καινοτόμες δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας υλοποιεί ο Δήμος Στροβόλου, σε συνεργασία με τον ΜΚΟ Κυκλοικοδρόμιο και με την υποστήριξη του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.