Προωθείται η ανέγερση Πολυδύναμου Κέντρου του Δήμου Έγκωμης, καθώς υπογράφηκαν τα συμβόλαια με τους συμβούλους μελετητές, οι οποίοι θα ετοιμάσουν τους όρους προσφοροδότησης, για επιλογή εργολάβου.