Τις προτάσεις δράσεων για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030, υπέβαλε ο Δήμος Λεμεσού, στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Πόλεων «Mission Cities».