Θέατρα: Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου  – Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023