Κατά μέσο όρο 39,5 ώρες διαρκούσε το 2022 μια συνηθισμένη εβδομάδα εργασίας για τα άτομα μεταξύ 20 και 64 ετών στην Κύπρο, πάνω από τον μέσο όρο στην ΕΕ που βρισκόταν στις 37,5 ώρες, σύμφωνα με τη Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.