Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δήλωσε σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Πέτρος Ξενοφώντος στην εκδήλωση «Ζωή και φως μέσα από την παράδοση» που διοργάνωσε ο Δήμος Γερίου.