Προωθείται η ωρίμανση του έργου δημιουργίας γραμμικού πάρκου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Χρυσοχού, σύμφωνα με την Έπαρχο Πάφου Μαίρη Λάμπρου.