Στην καλύτερη δυνατή διαχείριση περιστατικών μόλυνσης νερού αποσκοπούσε μεγάλης κλίμακας άσκηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Λεμεσό, όπου δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε αριθμός καινοτόμων τεχνολογιών, που επιτρέπουν στην ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών σε λίγα λεπτά, αντί μέρες.