[Σ.Σ Αποστέλλεται εκ νέου η είδηση με διόρθωση στη δεύτερη παράγραφο. Η ορθή ημερομηνία για την αποπληρωμή δανεισμού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι μέχρι το 2030]