Απολεσθέντα εισοδήματα ύψους €107 εκ. θα έχει η ΑΗΚ μετά την απόφαση της ΡΑΕΚ να παραμείνουν σε ισχύ για το 2023 οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις του 2022 και να ανακληθούν οι αποφάσεις του Ημικρατικού για την προκαταρκτική έγκριση των επιτρεπόμενων εσόδων του 2023 των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων του.