Περισσότεροι από 200 ομιλητές, προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας και του ακαδημαϊκού χώρου, αρκετοί εξ αυτών προερχόμενοι από χώρες του εξωτερικού, πλαισιώνουν τις συζητήσεις του 4ου Cyprus Forum, υπό τον τίτλο «Διαφάνεια», το οποίο θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.