Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμου που δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διάταγμα για διαφορετική τιμολόγηση του νερού που χρησιμοποιείται για σκοπούς παγετοπροστασίας ή για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς.