Ολοκληρώθηκε χθες το έργο κατασκευής του νέου κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης από το Μέσα Χωριό και Μεσόγη  παρά την είσοδο του International Scholl στην Πάφο. Τη διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης του διαγωνισμού διεκπεραίωσε ο Δήμος Πάφου. Το κόστος του έργου ανήλθε στις 360 χιλ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Πάφου.