Την προτεραιότητα  για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού,  τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.