Η Βουλγαρία συμπεριέλαβε σε ένα επίσημο έγγραφο ως ημερομηνία – στόχο για την ένταξή της στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2025. Πρόκειται προσχέδιο διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, που τροποποιεί και συμπληρώνει το Κανονισμό της Κυβέρνησης Αρ. 168 του Ιουλίου 2015 για την ίδρυση Συντονιστικού Συμβουλίου για την προετοιμασία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την ένταξη στην ευρωζώνη.