Την έναρξη διαλόγου για επαναξιολόγηση του θεσμού της Ειδικής Εκπαίδευση ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.