Σε εννιά ενέργειες δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν οι ηγέτες ή εκπρόσωποι των ε/κ και τ/κ κομμάτων στο Λήδρα Πάλλας, που συναντήθηκαν χθες, και συζήτησαν το θέμα που πρότεινε το φιλοξενών κόμμα ΔΗΣΥ, υπό τον τίτλο «Πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν τα πολιτικά κόμματα για να ενθαρρύνουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση μεταξύ των νέων και των γυναικών μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε ειρηνευτικές δραστηριότητες και στις διαπραγματευτικές συνομιλίες (UNSCR 1325)».