Η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Λευκωσίας Μύρια Πηλακούτα συμμετείχε στη συνάντηση των Δημοτικών Γραμματέων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 20 - 22 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία οι συμμετέχοντες αντάλλξαν απόψεις για κύρια θέματα που αφορούν όλες τις πόλεις και ενημερώθηκαν για τους τρόπους χειρισμού των καθημερινών προκλήσεων.