Ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου η σειρά διαλέξεων που έδωσε ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης στην Κύπρο. Τις διαλέξεις διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και την Έδρα UNESCO για τη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων του Πανεπιστημίου.