Υπογράφτηκε την Τετάρτη η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για την ρύθμιση της απασχόλησης μισθωτών προσώπων στα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.