Ικανοποίηση εξέφρασαν μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων την Τετάρτη σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου να απορρίψει την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τροποποιητικού νόμου που προνοεί για έλεγχο της στατικής επάρκειας των τουρκοκυπριακών κατοικιών και επαγγελματικών υποστατικών, τα οποία θα παραχωρούνται από εδώ και στο εξής σε δικαιούχους πρόσφυγες.