Απαραίτηση προυπόθεση και στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου είναι να αποτελεί ζώσα κληρονομιά, δηλαδή να μην έχει εγκαταλειφθεί αλλά να επιβιώνει ως αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, ανέφερε η Υφυπουργός  Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, προσθέτοντας πως λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η κοινότητα της Φύτης με το Φυθκιώτικο υφαντό της.