Η Ιταλία στοχεύει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ή περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω πώλησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ 2024 και 2026, αναφέρει το ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών σε οικονομικό και δημοσιονομικό έγγραφο (DEF) που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.