Ανακοίνωση Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου για Παγκόσμια Ημέρα Πρεσβυτέρων

Παγκόσμια Ημέρα Πρεσβυτέρων

1η Οκτωβρίου 

Το 1990, ο ΟΗΕ ανακήρυξε την 1η Οκτωβρίου ως Διεθνή Ημέρα των Ηλικιωμένων και ένα χρόνο αργότερα καθόρισε πέντε βασικές αρχές με στόχο να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι αρχές αυτές είναι, η ανεξαρτησία, η ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων, η ικανότητα εκπλήρωσης προσωπικών στόχων, η φροντίδα και αξιοπρέπεια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σήμερα υπάρχουν 600 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 60 ετών και σε πενήντα χρόνια εκτιμάται ότι θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας έχει αποδειχθεί ότι είναι όλο και πιο σημαντική στη σύγχρονη εποχή, μέσω της εθελοντικής τους εργασίας, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους αλλά και της βοήθειας που προσφέρουν στα παιδιά τους. Δυστυχώς σήμερα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ακρίβειας, ένα  μεγάλο ποσοστό που πλήττεται ανεπανόρθωτα είναι οι συνταξιούχοι. Πολλές φορές και ειδικότερα στην Κύπρο, ένας συνταξιούχος αδυνατεί να ανταποκριθεί πρώτιστα στις βασικές του ανάγκες επιβίωσης λόγω της χαμηλής σύνταξης που λαμβάνει.

Πάγια θέση της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών, είναι να δημιουργηθεί μέσα από την Πολιτεία, σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ευαισθησίας και πρόνοιας, η θέση του Επιτρόπου Τρίτης Ηλικίας. Στόχος του Επιτρόπου θα είναι να αναδείξει τα όποια προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την ηλικία, αλλά και να βρεθούν οι τρόποι επίλυσής τους.

Με αυτές τις σκέψεις και με τις ευχές της Προέδρου της  ESU ( European Seniors  Union), Δρ.  An Hermas,  η οποία ευρίσκεται μαζί μας στην Κύπρο για τη σημαντική αυτή μέρα,  χαιρετίζουμε την Τρίτη Ηλικία και ευχόμαστε, υγεία χαρά και ευλογία. 

 

Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών