Το 80% του δικαστικού χρόνου αναλώνεται σε μη δικαστικές υποθέσεις με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις, καθώς ένας δικαστής, ελλείψει στενογράφων και άλλου βοηθητικού και γραμματειακού προσωπικού, καλείται να διεκπεραιώσει και άλλης φύσεως εργασία. Αυτό λέχθηκε την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά την εξέταση των προϋπολογισμών της δικαστικής υπηρεσίας (ανώτατου δικαστηρίου και ανώτατου συνταγματικού).