Τη βούληση της Κυβέρνησης για αξιοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ως μιας σημαντικής πηγής αναπτυξιακών κεφαλαίων, επαναβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.