Χάρη στο Πρωτόκολλο που έχει συναφθεί και προνοεί διευκολύνσεις για τους αθλητές που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, έπεσε η φυγοστρατία από το 9% στο 2%, όπως αναφέρθηκε στο 1ο Συνέδριο Στρατιωτικού Αθλητισμού που διοργάνωσαν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με τους Olympians Κύπρου.