Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Φίλιππος Χατζηζαχαρίας μεταβαίνει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (Έρευνα και Διάστημα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας οι Υπουργοί θα κληθούν να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία για σύσταση του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για προσέλκυση ταλέντων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.