Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην πλατεία της Συνοικίας Μουττάλου, στην Πάφο.